: : ระบบรับสมัครออนไลน์ : : กรมท่าอากาศยาน
   
 

 

 

กรมท่าอากาศยาน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งๆ ต่าง ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานแม่สอด และท่าอากาศยานขอนแก่น

เปิดรับสมัคร 7 - 21 ต.ค. 59
ประกาศ กรมท่าอากาศยาน  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งๆ ต่าง ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานแม่สอด และท่าอากาศยานขอนแก่น  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานลําปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานลําปาง เรื่อง ผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานปาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานปาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยานเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานชุมพร  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต่ำเเหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานหัวหิน  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานระนอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานระนอง เรื่องเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป(ภาค .ก) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานหัวหิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานสกลนคร  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานแพร่  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานน่านนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานน่านนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)เพิ่มเติม  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ซึ่งมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งวิศวกร และ ตำแหน่งสถาปนิก ปฏิบัติงานที่กองก่อสร้างและบำรุงรักษา  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ซึ่งมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี ปฏิบัติงานที่กองคลัง  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อมีสิทธิสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยานเรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัตงานที่ท่าอากาศยานน่านคร  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยานเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน (เพิ่มเติม)  
 
 
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมยั ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานหัวหิน และท่าอากาศยานปาย  
 
 
   
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมยั ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานหัวหิน และท่าอากาศยานปาย  
 
 
   

 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น