รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่งต่างๆ


(รับสมัครระหว่างวันที่ 23 เม.ย. - 7 พ.ค. 61)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่งต่างๆ


(รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 17 มี.ค. 60)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งต่างๆปฏิบัติงานที่กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (ส่วนกลาง)


(รับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 18 พ.ย. 59)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งต่างๆปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี ท่าอากาศยาน
สุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง
ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยาน
นครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานหัวหิน และท่าอากาศยานปาย


(รับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 21 ต.ค. 59)


รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ
ปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาสยานแม่สอด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาสยานอุดรธานี


(รับสมัครระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 59)


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น

...