รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

(รับสมัครระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งต่าง ๆ
ปฏิบัติงานที่สํานักงานเลขานุการกรม กองคลัง กองก่อสร้างและบํารุงรักษา
ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานอุดรธานี

(รับสมัครระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 59)


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น

...