รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

(รับสมัครระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฎิบัติการ

(รับสมัครระหว่างวันที่ 29 ม.ค. 61 - 19 ก.พ. 61)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฎิบัติการ

(รับสมัครระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 24 ก.พ. 60)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

(รับสมัครระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 20 ก.พ. 60) 
 
Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น

...