: : ระบบรับสมัครออนไลน์ : : กรมท่าอากาศยาน
   
 

 

 

กรมท่าอากาศยาน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุดรธานี

เปิดรับสมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 59
ประกาศ กรมท่าอากาศยาน  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุดรธานี  
 
 
   
  ประกาศท่าอากาศยานอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน ซึ่งมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบ  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านนการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม กองคลังกองก่อสร้างและบำรุงรักษา และท่าอากาศยามแม่ฮ่องสอน  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิณความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยานขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และให้เข้ารับการสอบภาคประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานของแก่น ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานอุดรธานี  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานของแก่น ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานอุดรธานี  
 
 
   

 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น